Insights Discovery

Ik ben geaccrediteerd voor Insights Discovery. Met Insights Discovery kunnen leidinggevenden, teamleden en teams effectiever functioneren en zo de organisatiedoelstellingen beter en sneller realiseren.

Iedereen heeft eigen voorkeuren en een eigen gedragsstijl. Door de verschillen te herkennen, te erkennen en te waarderen leer je jezelf en andere teamleden beter kennen. Insights Discovery gebruikt een kleurenmodel om inzicht te krijgen in de unieke voorkeuren van mensen. Deze voorkeuren worden gemeten aan de hand van een online vragenlijst. De antwoorden resulteren in een persoonlijk profiel, waarin de individuele kwaliteiten en ontwikkelpunten in kaart worden gebracht binnen de 8 types van Insights Discovery.

Het individuele profiel en teamprofiel laten zien dat individuele leidinggevenden, teamleden en teams aan kracht kunnen winnen. Met behulp van het profiel kan gericht gewerkt worden aan het verbeteren van de communicatie, de onderlinge interactie, het team-functioneren, de besluitvorming en de realisatie van doelstellingen. De kleurentaal van Discovery heeft direct impact en gaat leven binnen de organisatie. Zo wordt het gemakkelijker om een blijvende positieve verandering te bewerkstelligen.

Wilt u Insights Discovery gebruiken als basis voor persoonlijke ontwikkeling, voor teamontwikkeling of voor verbeteren van diverse vaardigheden en interactie? Neem dan contact op om na te gaan wat ik voor u kan betekenen.