Trainen en Adviseren

Trainen en adviseren zijn onlosmakelijk verbonden om leidinggevenden en teams effectief de benodigde kennis, houding en vaardigheden aan te leren.

  • Door mijn jarenlange ervaring als trainer weet ik dat een training echt effectief is als deze praktijkgericht is. Ik baseer mijn trainingen op action learningtheorie: lerend werken en werkend leren. De eigen praktijk van medezeggenschap staat altijd centraal. Ik lever het benodigde inzicht en de benodigde inhoudelijke kennis, werk aan een positief-kritische houding en ben scherp op het aanleren van vaardigheden. Ik creëer een prettige, open sfeer die deelnemers stimuleert echt van en met elkaar te leren. Mijn trainingen kenmerken zich door veel onderlinge interactie en afwisseling. Door de koppeling van de eigen praktijk van de deelnemers met mijn inhoudelijke kennis en ervaring krijgen de trainingen vaak het karakter van een adviesbijeenkomst of werksessie. Desgewenst kan ik Insights Discovery inzetten als basis voor diverse trainingen.
  • Door mijn jarenlange ervaring als organisatieadviseur en procesbegeleider weet ik dat adviestrajecten alleen dan effectief zijn als het advies doorleefd wordt. Niet te veel papier en éénrichtingverkeer van de adviseur, maar interactie tussen de klant en de adviseur. Niet overnemen door de procesbegeleider en voorschrijven wat er gebeuren moet, maar samen het adviestraject doorlopen. Door mijn ervaring met begeleiden van groepen heeft een adviestraject vaak het karakter van een training of werksessie. Mijn aanpak is nuchter, praktisch en gericht op resultaat. Door mijn advieservaring en inhoudelijke expertise van de onderwerpen  die spelen binnen medezeggenschap kan ik aan alle adviesvragen voldoen.

Neem contact op om na te gaan wat ik voor u kan betekenen.