Ondernemingsraad of WOR-bestuurder? Op zoek naar professionele medezeggenschap?

Mijn visie is dat organisaties effectiever kunnen functioneren. Ik, Chrétien Sarton, draag hier aan bij als begeleider van ondernemingsraad en WOR-bestuurder. Ik zorg voor een professionele ondernemingsraad die:

  • inzicht heeft in de strategie van de organisatie,
  • inhoudelijke input levert op een concreet vraagstuk, adviesaanvraag of instemmingsverzoek,
  • invloed uitoefent op de besluitvorming,
  • implementeert wat hij heeft voorgenomen.

Deze 4 i’s komen op maat terug in werksessies, trainingen, advisering en ondersteuning van medezeggenschap. De uil is hierbij mijn symbool. De uil is opmerkzaam en wijs. Hij houdt overzicht, bewaart afstand  en gebruikt zijn analytisch en observerend vermogen om te ordenen. De uil ziet en hoort veel en denkt hierover na. Dat doe ik ook. Ik lever de benodigde inhoud, houd overzicht en ben opmerkzaam op details. Geduldig als het kan, scherp als het moet. Kijk rustig rond op de site of neem direct contact op.

insights
belbin
crkbo
rmzo