Insights Discovery

Ik ben geaccrediteerd voor Insights Discovery. Met Insights Discovery kunnen OR-leden individueel en als team zich verder professionaliseren en beter invloed uitoefenen op de besluitvorming.

Iedereen heeft eigen voorkeuren en een eigen gedragsstijl. Door de verschillen te herkennen, te erkennen en te waarderen leer je jezelf, andere OR-leden en de WOR-bestuurder beter kennen. Insights Discovery gebruikt een kleurenmodel om inzicht te krijgen in de unieke voorkeuren van mensen. Deze voorkeuren worden gemeten aan de hand van een online vragenlijst. De antwoorden resulteren in een persoonlijk profiel, waarin de individuele kwaliteiten en ontwikkelpunten in kaart worden gebracht binnen de 8 types van Insights Discovery.

Het individuele profiel en teamprofiel laten zien dat individuele OR-leden en OR-en aan kracht kunnen winnen. Met behulp van het profiel kan gericht gewerkt worden aan het verbeteren van de communicatie, de onderlinge interactie en het onderhandelen met de WOR-bestuurder. De kleurentaal van Discovery heeft direct impact en gaat leven binnen een OR. Zo wordt het gemakkelijker om een blijvende positieve verandering te bewerkstelligen.

Wilt u Insights Discovery gebruiken als basis voor persoonlijke ontwikkeling van OR-leden, voor groepsontwikkeling van de OR of voor verbeteren van de beïnvloedingsvaardigheden? Neem dan contact op om na te gaan wat ik voor u kan betekenen.