Ondernemingsraad of WOR-bestuurder? Op zoek naar professionele medezeggenschap?

Mijn visie is dat organisaties effectiever kunnen functioneren. Ik, Chrétien Sarton, draag hier aan bij als organisatieadviseur bij KplusV en als begeleider van ondernemingsraad en WOR-bestuurder. Ik zorg voor een professionele ondernemingsraad die:

  • inzicht heeft in de strategie van de organisatie,
  • inhoudelijke input levert op een concreet vraagstuk, adviesaanvraag of instemmingsverzoek,
  • invloed uitoefent op de besluitvorming,
  • implementeert wat hij heeft voorgenomen.

Deze 4 i’s komen op maat terug in werksessies, trainingen, advisering en ondersteuning van medezeggenschap. De uil is hierbij mijn symbool. De uil is opmerkzaam en wijs. Hij houdt overzicht, bewaart afstand  en gebruikt zijn analytisch en observerend vermogen om te ordenen. De uil ziet en hoort veel en denkt hierover na. Dat doe ik ook. Ik lever de benodigde inhoud, houd overzicht en ben opmerkzaam op details. Geduldig als het kan, scherp als het moet. Kijk rustig rond op de site of neem direct contact op.

Nieuw! Beter functioneren met Insights Discovery

Iedereen heeft een eigen gedragsstijl. Door de verschillen te herkennen, te erkennen en te waarderen leer je jezelf, andere OR-leden en de WOR-bestuurder beter kennen. Insights Discovery gebruikt een kleurenmodel om inzicht te krijgen in de unieke voorkeuren van mensen. Met behulp van een profiel kan gericht gewerkt worden aan het verbeteren van het functioneren van de OR. Wilt u Insights Discovery gebruiken als basis voor persoonlijke ontwikkeling van OR-leden, voor groepsontwikkeling van de OR of voor verbeteren van de beïnvloedingsvaardigheden? Neem contact op voor meer informatie.

Nieuw! OR Actueel

Een actualiteitenservice voor de hele ondernemingsraad. De ondernemingsraad krijgt 2, 3 of 4 keer per jaar een actualiteitenbezoek van 3 uur. Tijdens dit goed voorbereide bezoek beantwoord ik vragen over actuele ontwikkelingen binnen de organisatie of ondernemingsraad of geef ik uitleg over landelijke ontwikkelingen. Daarnaast beantwoord ik gedurende het jaar vragen van de OR en geef ik een forse korting op mijn adviestarief. De jaarlijkse abonnementskosten zijn afhankelijk van de grootte van de OR. Neem contact op voor meer informatie.

Nieuw! Meer grip op besluitvorming

Met mijn concept van het speelveld kan een OR meer grip krijgen op de besluitvorming in de organisatie. Ik leid de OR stap voor stap door de onderdelen van dit concept: standpuntbepaling, krachtenveldanalyses, machtsbronnen van de OR en beïnvloedingstijlen. Het concept gebruik ik zowel in trainingen als in adviestrajecten, uitgewerkt in checklists en diverse formats. Wilt u ook meer grip op de besluitvorming krijgen? Neem contact op voor meer informatie.

Nieuw! Analysetool zelfsturende OR

Organisaties functioneren beter met zelfsturende teams. De OR kan het voortouw nemen door gericht zelf verder te ontwikkelen naar 100% zelfsturing. De start is een analyse van de mate van (zelf)sturing in de OR: een verzameling individuen, een groep, een team of een zelfsturend team? De analyse gebeurt in gesprekken aan de hand van een vragenlijst. Uit de analyse blijkt in welke fase van (zelf)sturing de OR zit. Bovendien blijkt hoe de OR zich gericht kan ontwikkelen naar een volledig zelfsturende OR. Neem contact op voor meer informatie.

 

Ervaring en expertise

Back to Top